Galleri / Referenser 

Scanning av väghyvel


Kul projekt där vi scannat och skapat en 3D modell av en väghyvel.

Bilder tagna med drönare samt laserscanning, sammanslaget och bearbetat till en snygg modell.

Tack till Fredrik Magnells Vägjusteringar AB, samt SITECH Sverige AB.

Scanning av undercentral


Scanning av en undercentral inför ombyggnation. Från inmätningen skapade vi en digital kopia av lokalen och alla installationer. Underlaget underlättar vid projektering av de nya installationerna.

Mätteknik


Vi har deltagit i ett flertal projekt vid byggnation av industrilokaler.


Här är ett exempel där vi var med genom hela projektet. Från flygmätning med drönare inför projektering - till lägeskontroll och relationshandlingar.

Flygmätning med drönare inför projektering. Utsättning för pålar.

Modeller till maskinerna. 

Planering, utsättning och inmätning av VA.

Kontroll & Gjutning av platta.

IFC modell av stomme samt nästan färdigställd byggnad.

Inmätning och lägeskontroll.