Tjänster

Drönare

Inmätning


 • Snabb och effektiv inmätning av hela projektet
 • Klassificering av punktmoln
 • DEM, DSM, nivåkurvor
 • 3D modeller
 • Ortofoto

Markplanering & massbalans


 • Schakt & fyll kartor
 • Areaberäkning och markplanering
 • Massbalansering 


Mängdberäkning


 • Mängdberäkning med materialegenskaper
 • Volym, densitet, massa, prislistor
 • Rapporter i Excel & PDF

Inspektioner


 • Besiktning med kamera & värmekamera
 • Inspektion av tak, beräkning av area & lutning
 • Inspektion av solpaneler 
 • Identifiera sprickor och värmeläckage

Webbportal


 • Egen inloggning i vår webbportal
 • 3D viewer
 • Filhanerare


Drönarbilder


 • Ortofoto - skalenliga och georefererade
 • 360 grader bilder
 • Fotografering & film


Vill du veta mer?