Bygglovshandlingar

BYGGHANDLINGAR
KONTROLLANSVARIG
FASADRITNING
SEKTIONSRITNING
PROJEKTERING
SITUATIONSPLAN
3D-VISUALISERING
NYBYGGNADSKARTA
KONTROLLPLAN
U-VÄRDESBERÄKNING
MARKPLANERING
KONSTRUKTIONSRITNINGAR
PROJEKTLEDNING
UTSÄTTNING TOMTGRÄNS
ENERGIBERÄKNING
LÄGESKONTROLL

Ska ni bygga om, bygga ut eller bygga nytt?


Behöver ni bygglovshandlingar?Vi kan hjälpa till med en enstaka ritning eller hela projektet. Inget projekt är för litet eller för stort.


Vi erbjuder helhetslösningar där vi kan hjälpa till i hela byggprocessen. 

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom sina respektive områden. 


RISE

Certifierade av Swedish Institute for Technical Approval in Construction.

BAS-P och BAS-U

Företaget har behörigheter inom Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering och Byggarbetsmiljösamordnare Utförande.

SBR Byggingenjör

Medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Ansvarsförsäkring

Företaget har en ansvarsförsäkring.

Hur går det till?

1.


Vi börjar med ett samtal där ni berättar om ert projekt. Vi definierar projektets förutsättningar och era önskemål.

2.


Vi tar fram ett utkast på ritningar.

Ni tittar igenom ritningarna och får godkänna eller komma med eventuella ändringar.

3.


När ni är nöjda uppdateras ritningarna till bygglovshandling och det är färdigt att skicka in till kommunen.

n4
n1
n3
n2
r1
r2
r3
r4

Bygglovsritningar

 • Nybyggnadskarta
 • Planritning

 • Fasadritning

 • Sektionsritning

 • Situationsplan

 • Markplaneringsritning

Mätteknik

 • Kontroll av tomtgräns

 • Inmätning av befintlig mark

 • Grovutsättning
 • Finutsättning
 • Lägeskontroll

 • Volymberäkning av schaktmassor

Bygglovshandlingar


 • Kontrollplan

 • Teknisk beskrivning
 • U-medelvärdesberäkning

Byggledning

 • Kontrollansvarig enligt PBL

 • Inköp och projektledning

 • Entreprenadjuridik hjälp

Kontakt

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig