3D Visualisering

Vi digitaliserar verkligheten

Visualisering


Det finns många frågor när man ska bygga nytt. Får jag sol på min nya uteplats? Skuggar dom där träden poolen? Kommer grannen se in till mig? Vad har jag för utsikt från mitt fönster m.m?


Att kunna se vad som ska byggas och hur det passar in i den befintliga omgivningen innan arbetet börjar har många fördelar.

Hitta designmissar, ändra mått, flytta på murar, träd osv.

Det skapar en bättre förståelse för vad som ska göras och minimerar kostsamma ändringar och förseningar i byggskedet. 


3D Viewer


Med hjälp av vår 3D viewer kan ni sjäva inspektera, vrida och vända samt föreslå ändringar. 

Vi updaterar sedan enkelt modellen efter era önskemål.

Projekteringsunderlag


Vi mäter in och gör en digital kopia av rummet eller fastigheten samt definierar alla ytor och installationer.

Med denna digital kopia av verkligheten kan projektörer arbeta i en modell utan frågetecken där alla förutsättningar finns.


Vi utför allt från inmätning till färdig projektering där vi ansvarar över hela processen. Arbetssättet är framförallt användbart vid ROT projekt där mycket anpassningar krävs mot befintliga installationer.

00010___serialized1
Skärmbild 2023-06-17 143143
00011___serialized1
Skärmbild 2023-06-17 143458