Solpaneler

Är er elfaktura stor och ni vill sänka den? Vill ni effektivisera er fastighets energianvändning, eller vill ni bara bidra till den gröna omställningen i samhället?


Oavsett varför ni vill installera solceller i er fastighet finns vi här för att hjälpa er på resan.


Våra projektledare och mätningsingenjörer har lång erfarenhet från projekteringar, inköp och utförande i både såväl flerfamiljshus som kommersiella fastigheter, ombyggnadsprojekt som nyproduktion.

Vi hjälper er med allt från inventering av era förutsättningar till upphandling och färdig produkt.


Vår målsättning är att på ett konkret sätt bidra till en hållbar energiproduktion som minskar utsläpp och bidrar till att de Svenska klimatmålen uppfylls. Våra lösningar är genomförbara och anpassade till våra kunders budget, för att hålla i många år framöver.

Inmätning


Vi börjar med att inventera och kartlägga förutsättningarna för en solcellsinstallation i er fastighet. Vi definierar ytor, tar fram ritningar och areaberäkningar. Vi använder professionell mätutrustning och drönare för att ta fram de exakta förutsättningarna.

Projektering


Utifrån kartläggning och inmätning tar vi fram grundläggande ritningar, beskrivningar och beslutsunderlag med de ekonomiskt och tekniskt bästa lösningarna till er föreningen att installera solceller.

Inköp & Upphandling


När beslutet för installation är fattat i föreningen tar vi fram korrekta kontraktshandlingar, säkerställer så inköpen blir rätt och att riktiga kontrakt skrivs.

Byggledning


Vi bistår även föreningen i utförandeskedet. Vi övervakar installationen så överenskommet arbete utförs korrekt och att rätt garantier utformas.

Besiktning


Efter färdigställd installation inspekterar och sammantsäller vi det utförda arbetet. Vi tar fram en underhållsplan så er installation ska fungera optimalt under många år framöver. 

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation